MSX

MSX on alun perin vuonna 1983 Spectravideon SV-328-mallin pohjalta Microsoftin johdolla luotu yhteinen laitteistostandardi 8-bittisille kotitietokoneille. MSX-yhteensopivia tietokoneita valmistivat mm. Spectravideo, Philips, Sony, Sanyo, Mitsubishi, Canon, Hitachi, Toshiba, Yamaha ja Sharp. Standardista tuli vuosien varrella uusia versioita, joiden mukaiset tietokoneet olivat esimerkiksi grafiikkaominaisuuksiltaan 8-bittisten koneiden kärkipäätä ja kilpailivat jopa 16-bittisten kanssa.

MSX-standardin nimen merkityksestä on olemassa kaksi pääasiallista versiota. Alun perin uskottiin yleisesti kirjainten olevan lyhenne sanoista ”MicroSoft eXtended”, viitaten Microsoftiin ja koneiden mukana tulleeseen Microsoft BASIC -ohjelmointikieleen. Myöhemmin kuitenkin eräs MSX-standardin kehittäjistä, Kazuhiko Nishi, kertoi näkemyksenään lyhenteen muodostuvan sanoista ”Machines with Software eXchangeability”.

Myös Suomessa tapahtui kaupallista MSX-ohjelmakehitystä, esimerkiksi Spectravideon maahantuoja Teknopiste Oy julkaisi useita kasettipelejä sekä Spectravideon vanhemmille malleille että MSX:lle. Suomessa oli myös pitkään SVI/MSX-käyttäjäkerho nimeltä Mikroilijat ry, joka lopetti toimintansa vuonna 1997. Vieläkin Suomessa järjestetään kuitenkin aktiivisesti käyttäjäkokoontumisia.

Nykyisin MSX-tavaramerkki sekä MSX-immateriaalioikeudet kuuluvat japanilaiselle MSX Associationille, jonka virallinen edustaja Japanin ulkopuolella on hollantilainen Bazix VOF -yhtiö. Vuonna 2006 alkaa One Chip MSX -laitteen valmistus ja myös Wii-pelikonsolilla voi pelata joitain MSX-laitteille tehtyjä pelejä.

Seuraavassa esitellään standardin eri inkarnaatiot. Koska MSX-standardi on alaspäin yhteensopiva, vain edellisestä standardista muuttuneet osat listataan kussakin kohdassa. Tästä poikkeuksena on kuitenkin kasettiasemaliitin, joka poistettiin MSX turbo R -mallista.

Viittaukset : Wikipedia MSX kuvaus